Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Byty Na počátku

PoskytovatelNa počátku, o. p. s.
Sociální služba§ 57 azylové domy
Registrační číslo2291415
Datum registrace20.07.2016
Služba je poskytována od roku2017

Vedoucí zařízeníNikola Křehová, DiS.
AdresaSoběšická 560/60, Brno 61400
Telefon728 934 347
Emailnikola.krehova@napocatku.cz
Webwww.napocatku.cz/byty

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytovánípobytová
Pracovní dobanepřetržitě
Cílová skupina klientů
Věková kategoriemalé děti (0 – 6 let)
děti (7 – 14 let)
mládež (15 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
Kapacita15 lůžek, 4 byty
Působnost v lokalitě
Úhrada klienta
Bezbariérovost

Popis 

Posláním služby je nabídnutí pomoci spojené s přechodným ubytováním matkám a jejich dětem, s cílem posílit dovednosti, znalosti a informovanost uživatelek tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti. Podpora je poskytována způsobem, který uživatelky podporuje v aktivním řešení jejich situace, a to rozvojem jejich schopností a dovedností v oblastech bydlení, vedení domácnosti, hospodaření s finančními prostředky, zaměstnání a uplatňování jejich oprávněných zájmů. Cíle služby jsou rozděleny do těchto oblastí:1) v oblasti bydlení a vedení domácnosti: uživatelka má zajištěné následné místo k bydlení a upevněné dovednosti související s vedením domácnosti;2) v oblasti financí a zaměstnání: uživatelka dokáže hospodařit s penězi, je aktivní při hledání zaměstnání, příp. si dokáže udržet pracovní pozici;3) v oblasti uplatňování práv: uživatelka je orientovaná ve vlastních právech a povinnostech a je vybavena dovednostmi k jejich uplatňování, v případě potřeby dokáže vyhledat odbornou pomoc a má přehled o institucích a ostatních zdrojích přirozené komunity;4) v oblasti výchovy dítěte: uživatelka zvládne péči o dítě, popř. umí vyhledat odbornou pomoc, je vybavena dovednostmi pro řešení výchovných a vzdělávacích potřeb dětí a dokáže zajistit podmínky pro volnočasové aktivity dětí;5) v oblasti péče o sebe: uživatelka má osvojené formy péče o sebe, své zdraví a duševní stabilitu, ví, jak řešit krizové situace a vyhledat odb. pomoc.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz