Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Domov pro mne, z.s. - osobní asistence

PoskytovatelDomov pro mne, z.s.
Sociální služba§ 39 osobní asistence
Registrační číslo4085177
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníMgr. Gabriela Rotreklová
AdresaKounicova 42, Brno - střed 60200 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon537 021 466 , 605 035 380
Emailosobniasistence@domovpromne.cz
Webwww.domovpromne.cz

Druh sociální službyslužby sociální péče
Forma poskytováníterénní
Pracovní dobanepřetržitě
Cílová skupina klientůosoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením
Věková kategoriebez omezení věku
KapacitaOkamžitá:36 Celoroční:125 klientů Denní:53
Působnost v lokalitě
Úhrada klientaPrvních 100 hodin: 100 Kč/hod., 101 - 210 hodin: 60 Kč. 211 hodin a více: 100Kč. Další informace v ceníku organizace.
BezbariérovostSlužba je poskytována terénně

Popis 

Podle zákona 108/2006 jsou v rámci osobní asistence poskytovány tyto činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně c) pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále je možné poskytnout i další činnosti, podle domluvy s uživatelem.

Dne 1. 11. 2012 bylo otevřeno Nezávislé bydlení pro osoby s tělesným postižením v produktivním věku. Ve dvou bezbariérových bytech v areálu Univerzitního kampusu Bohunice poskytujeme osobní asistenci čtyřem lidem s tělesným postižením.

Soubory ke stažení

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz