Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM

PoskytovatelDROM, romské středisko
Sociální služba§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo1129380
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníMgr. et. Bc. Jana Břenková
AdresaHvězdová 9, Brno 60200 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon602 784 434
Emaildrom@drom.cz
Webwww.drom.cz

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytováníambulantní
Pracovní dobaPo, Út, St, Čt, Pá 13:00 - 18:00
Cílová skupina klientůděti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
etnické menšiny
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategorieděti (7 – 14 let)
mládež (15 – 18 let)
KapacitaOkamžitá kapacita nízkoprahového klubu je 16 klien
Působnost v lokalitě
Úhrada klientane
Bezbariérovostano

Popis 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM (dále NZDM DROM) nabízí sociální službu dětem a mládeži, které žijí v Brně a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Součástí NZDM je klubovna pro děti od 6 - 11 let a klub pro mládež od 12 - 20 let. Poslání: NZDM DROM je podpůrnou organizací v procesu socializace dětí a mládeže z Brna žijících v sociálně vyloučené lokalitě. Skrze podporu sebedůvěry a rozvoj kompetencí napomáhá orientaci klientů ve společnosti a tím zlepšuje jejich sociální fungování. Cílová skupina: Služba je určena dětem a mládeži ve věku 6 - 20 let z Brna, které mají snížené psychosociální dovednosti v důsledku omezených možností a příležitostí k aktivnímu uplatnění v sociálně přijatelných činnostech, nepříznivého rodinného a sociálního prostředí a pasivních životních stereotypů. NZDM zajišťuje uživatelům služby následující okruh činností : a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, 2. pracovně výchovná činnost s dětmi, 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí c) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz