Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Zdravotně sociální pomoc

PoskytovatelDROM, romské středisko
Sociální služba§ 69 terénní programy
Registrační číslo2770754
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníZuzana Marhoulová, Mgr.
AdresaMalinovského nám. 4, Brno 60200 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon777477835
Emaildrom@drom.cz
Webwww.drom.cz

Druh sociální službyslužby sociální prevence
Forma poskytováníterénní
Pracovní dobaPo - Čt 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Cílová skupina klientůetnické menšiny
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategoriemladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
Kapacitaokamžitá kapacita (Brno) - 5 uživatelů
Působnost v lokalitě
Úhrada klientane
Bezbariérovostslužba je poskytována v terénu

Popis 

Sociální službu Zdravotně sociální pomoc zajišťuje organizace DROM, romské středisko se sídlem v Brně.

Cílem služby je, aby obyvatelé sociálně vyloučených lokalit získali informace o existujících veřejných službách zejména v oblasti péče o zdraví a naučili se tyto služby samostatně využívat a pečovali o zdraví své a svých dětí tak, aby:
• měli svého lékaře a pravidelně ho navštěvovali;
• byli pojištěni u takové zdravotní pojišťovny, kterou si svobodně vybrali a měli základní informace o tom, jaká práva a povinnosti mají jako pojištěnci zdravotní pojišťovny;
• měli základní informace o svém zdravotním stavu a o léčbě, kterou podstupují;
• ulevovali bolesti a zdravotním omezením dostupnými prostředky a pomůckami;
• nezhoršovali zbytečně svou sociální situaci v důsledku nemoci či postižení;
• nežili ve zdraví škodlivém prostředí.

Cílová skupina
Služba je určena přednostně obyvatelům sociálně vyloučených lokalit od 18 let a jejich dětem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené s péčí o zdraví, protože:
• nemají svého praktického lékaře (nebo)
• ho pravidelně nenavštěvují (nebo)
• se bojí navštěvovat lékaře (nebo)
• nevědí, u jaké zdravotní pojišťovny jsou pojištěni (nebo)
• nemají platný průkaz pojištěnce (nebo)
• mají dluhy na zdravotním pojištění či regulačních poplatcích (nebo)
• nejsou úspěšní v komunikaci s lékaři (nebo)
• nemají dostatek informací potřebných pro zmírnění nebo léčbu svých potíží (nebo)
• mají zkušenost s odmítavým přístupem zdravotnického personálu (nebo)
• upustili od řešení svých zdravotních problémů (nebo)
• bydlí v nevhodných hygienických podmínkách (nebo)
• nevyužívají dostupné veřejné péče.
Služba může být poskytnuta i osobě, která není obyvatelem sociálně vyloučené lokality, ale splňuje ostatní podmínky.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz