Banner

 

Jedná se o tyto sociální služby (zařízení):

 • Azylové domy Azylové domy pro matky s dětmi
 • Domy na půl cesty
 • Kontaktní centra
 • Krizová pomoc
 • Nízkoprahová denní centra
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Noclehárny
 • Raná péče
 • Služby následné péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ostí.
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Sociální rehabilitace
 • Telefonická krizová pomoc
 • Terapeutické komunity
 • Terénní programy
 • Tlumočnické služby

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz