Banner

Kdo je kdo v sociálních službách

Sociální služby někdo zadává, někdo je poskytuje a někdo je užívá.

  • Zadavatelé sociálních služeb – v celostátním měřítku jde o obce, statutární města, krajské úřady a ministerstvo (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Co se týče Brna, je to pak samotné Statutární město Brno a jeho městské části.
  • Poskytovatelé sociálních služeb – organizace a instituce, jež sociální služby poskytují či provozují. Jde o příspěvkové organizace zřizované krajem, městem či obcí, nestátní neziskové organizace či církevní organizace. Poskytovatelem může být i fyzická osoba (splňuje-li podmínky určené zákonem – standardy kvality a registrace sociálních služeb).
  • Uživatelé sociálních služeb – lidé, kteří se potýkají s problémy vycházejícími z jejich nepříznivé sociální situace anebo jsou odkázáni na pomoc druhých. Např. jde o tělesně postižené, mentálně postižené, osoby bez přístřeší, seniory, příslušníky etnických menšin atd.

Tyto tři skupiny společně tvoří tzv. triádu, která je základem pro komunitní plánování sociálních služeb (viz dále).

V Brně poskytují sociální služby tyto instituce a organizace:

  • Statutární město Brno (Odbor sociální péče Magistrátu města Brna a střediska pečovatelské služby při úřadech městských částí)
  • příspěvkové organizace města Brna, Jihomoravského kraje či státu
  • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církevní organizace apod.)

 

 

Aktuální údaje o dostupných sociálních službách jsou uvedeny v Katalogu / Adresáři sociálních služeb

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz