Banner

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je dávka pro lidi, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby.

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby dle § 9 zákona 108/2006:

  • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
  • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
  • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
  • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
  • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
  • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
  • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
  • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
  • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
  • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)


KAM PODAT ŽÁDOST? Úřad práce Brno - město Křenová 25, 602 00 Brno, tel. 950 104 440

 

 

 

 

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz