Banner

Dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Odměna pěstouna

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

 

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí.
Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi též další dávky státní sociální podpory.

Podrobné informace zde

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz