Banner

Krizová centra, kde je naleznu ?

Na krizové centrum se může obrátit každý, kdo se ocitl ve vážné životní situaci. K návštěvě není třeba doporučení, anonymita klientů je respektována.

Krizová centra zpravidla nabízejí :
-         telefonickou krizovou pomoc
-         krátkodobé ubytování
-         diskrétní přístup a respektování práv klienta
-         pomoc při sestavení krizového plánu
-         psychologické, sociální a právní poradenství
-         zprostředkování navazujících služeb
 
Kontakty:
  • Spondea Krizové centrum pro děti a mládež, ul. Sýpka 25, Brno, www.spondea.cz, nonstop linka 541 235 511
  •  Krizové centrum při FN Bohunice, Jihlavská 20, nonstop linka 532 232 078
  • Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova 4, Brno – Řečkovice, www.krizovecentrum.cz , tel.541 22 92 98, 549 27 28 50, mobil: 723 006 004 
 
 

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz