Banner

Co je to poručnictví ?

Poručnictví plní funkci náhradní rodinné péče, ale jeho hlavním účelem je ochrana nezletilého dítěte, které vzhledem k věku nemá plnou způsobilost k právním úkonům.

Poručníka dítěti ustanoví soud, a to v případech kdy rodiče: zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, byl jim pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti, nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (např. při nezletilosti).

Soud zpravidla ustanoví poručníkem fyzickou osobu, přednost se dává osobě, kterou doporučili sami rodiče, zejména někoho z příbuzných nebo osob dítěti nebo rodině blízkých.
Poručník je zákonným zástupcem dítěte, avšak nevzniká mezi nimi vztah jako mezi rodiči a dětmi, rovněž poručník nemá vyživovací povinnost k dítěti.
Zákonem stanovená práva a povinnosti poručníka jsou zejména výchova dítěte, jeho zastupování a správa jeho majetku, při rozhodování o podstatných věcech dítěte je třeba souhlasu soudu.


Pokud poručník osobně pečuje o dítě, je zabezpečen dávkami státní sociální podpory jako při pěstounské péči.
Poručnická péče je pod dohledem soudu, kterému poručník podává pravidelné zprávy o výkonu poručenství.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz