Banner

Bariéry

Bezbariérová přístupnost města pro tělesně postižené občany

Mapa bezbariérové přístupnosti centra města Brna - mapa ke stažení

V rámci projektu proběhlo mapování bezbariérové přístupnosti veřejných objektů v centru města Brna. Popis přístupnosti všech mapovaných budov naleznete na webových stránkách Ligy vozíčkářů, se kterým město Brno na projektu spolupracovalo. http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php

Doprava

Služba SENIOR BUS

Služba SENIOR BUS je určena pro občany města Brna ve věku nad 70 let a zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P včetně jedné doprovázející osoby. Více informací ZDE v letáčku Dopravního podniku města Brna a.s.

Informace o dopravě pro tělesně postižené naleznete ZDE

Informace o dopravním asistentovi naleznete ZDE

Spoje s nízkopodlažními vozidly jsou vyznačeny přímo v jízdních řádech jednotlivých linek (jízdní řád je rovněž k dispozici v informační kanceláři DPMB, a.s.).

Jízdní řád speciálních autobusů pro osoby s tělesným postižením č. 81 a 82 naleznete na stránkách Dopravního podniku města Brna www.dpmb.cz, v kapitole "Jízdní řády- ke stažení". Linky 81 a 82 jsou přístupné všem cestujícím, přednost však mají držitelé průkazů ZTP a ZTP-P. Invalidé mohou nastupovat a vystupovat i na zastávkách jiných linek IDS, které leží na trase linek 81 a 82, a to pouze na znamení.

Bezbariérová přístupnost města pro sluchově postižené občany

na níže uvedených webových stránkách naleznou uživatelé sluchadel přehled, kde je ve městě Brně nainstalovaná indukční smyčka, kde tedy uslyší lépe přes přepážku, ve větších místnostech, v sálech kina apod.

http://www.pomuckyproneslysici.cz/informace/komunikacne-bezbarierove-prostory.html

Bezbariérová přístupnost města pro zrakově postižené občany

Na webové stránce http://bariery.centrumpronevidome.cz najdete informace o architektonických bariérách v Brně, seznamy ozvučených přechodů a veřejnosti přístupných budov, informace o městské hromadné dopravě v Brně, něco málo z dění kolem zrakově postižených a další užitečné informace navíc.

Na webové stránce http://kony.wz.cz/bariery.htm najdete informace o architektonických bariérách v Brně, seznamy ozvučených přechodů a veřejnosti přístupných budov, informace o městské hromadné dopravě v Brně, něco málo z dění kolem zrakově postižených a dalších užitečných informací navíc.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz