Banner

FINANCOVÁNÍ

S účinností zákona o sociálních službách se změnil od 1.1. 2007 systém financování sociálních služeb. Je uplatňován systém tzv. vícezdrojového financování.

Sociální služby jsou za prvé financovány přímo od jejich uživatelů (úhrada za stravu, ubytování a péči s využitím příspěvku na péči) a za druhé z dotačních řízení ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a obce. Finanční prostředky by měly být rozdělovány mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v souladu se schváleným komunitním plánem rozvoje sociálních služeb v daném území. Vedle výše zmíněných zdrojů mohou poskytovatelé sociálních služeb využívat i platby od zdravotních pojišťoven (u služeb, kde to zákon o sociálních službách stanovuje), ze Strukturálních fondů Evropské unie, nadací a nadačních fondů, spozorů a dalších dárců.Jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, kteří splňují podmínky registrace k poskytování sociálních služeb, mají tak s platností zákona o sociálních službách rovný přístup ke všem finančním zdrojům.

Statutární město Brno financuje poskytování sociálních služeb prostřednictvím příspěvku pro příspěvkové organizace působící v oblasti sociálních služeb, jejichž je zřizovatelem a prostřednictvím dotačního řízení pro nestátní neziskové organizace poskytujících sociální služby.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz