Banner

Dotační program města Brna prevence kriminality

Přehled financování projektů v roce 2015

Přehled financování projektů v roce 2014

Přehled financování projektů v roce 2013

Přehled financování projektů v roce 2012

Přehled financování projektů v roce 2011

Přehled financování projektů v roce 2010

Přehled financování projektů v roce 2009

Podávání žádostí o poskytnutí dotace

Výzva k podávání žádostí o dotaci 2018 - k dispozici ZDE

Projektová fiche 2018 - k dispozici ZDE

Příloha č. 1 - k dispozici ZDE

Příloha č. 2 - k dispozici ZDE

Příloha č. 4 - k dispozici ZDE

Více informací získáte ZDE

Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na prevenci kriminality na území Statutárního města Brna. Podporovány budou projekty zaměřené na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Adresa pro podání projektů:

Koordinační centrum prevence (dv. č. 221)

Magistrát města Brna

Koliště 19

601 67 Brno

Konzultace projektů:

- prostřednictvím e-mailu: prevkrimi@brno.cz

- telefonicky: 542 173 808/7

- osobně v úředních dnech po předcházející domluvě.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz