Banner

Prevence v oblasti drog a závislostí

Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018 - 2021

Akční plán Strategie politiky SMB v oblasti drog a závislostí na období 2018 - 2019

Analýza drogové situace ve městě Brně 2016 a související doporučení pro městskou drogovou strategii

Dotační program města Brna protidrogové prevence

Instituce v oblasti protidrogové prevence

- RVKPP (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky) - MZ ČR (Ministerstvo zdravotnictví ČR) - MŠMT ČR (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) - MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Legislativa

-       zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

-          zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

-          zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

-          zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

-          zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

-          sp. zn. Tpjn 301/2013 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů (§ 283, § 284, § 285 tr. zákoníku)

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz