NOVINKY

Prevence úrazů seniorů

30.11.2018

Na seminářích se zájemci v klubech seniorů dozvědí, jakými typy úrazů jsou osoby ve vyšším věku nejčastěji ohroženy, ale hlavně to, jak jim předcházet. Semináře jsou pro účastníky zdarma, na jejich financování se podílí JMK. Na semináře není nutné se přih

Setkávání pracovních skupin KPSS

05.06.2018

Pracovní skupiny se sejdou v období květen až červen 2018

Připomínkování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 (AP JMK 2019)

30.04.2018

Připomínkování AP JMK 2019 probíhá od 12. dubna 2018 do 30. dubna 2018

Příprava Akčního plánu JMK pro rok 2019

13.03.2018

Na stránkách KrÚ JMK byla uveřejněna informace o zahájení zpracování AP s možností zapojení se.

Vyúčtování dotace - Program II

31.01.2018

Finanční vyúčtování neinvestiční dotace k zajištění činností, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují (program II), je třeba dle uzavřené smlouvy předložit nejpozději do 31. ledna 2018.

Otevírá se před Vámi webový portál města Brna, jehož cílem je nabídnout lidem co nejúplnější a průběžně aktualizované informace o sociální péči (dávkách, sociálních službách a jejich plánování apod.) V sekci "kalendář akcí" naleznete pozvání na širokou škálu zajímavých akcí.

V případě, že nenajdete hledanou informaci, neváhejte se na nás obrátit ať už telefonicky, mailem či osobně. Rádi také uvítáme jakékoli připomínky, nápady nebo tipy, které povedou ke zdokonalování portálu a vzájemné spokojenosti.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz