Sociální péče

Pomůžeme vám v obtížné situaci

Slider

Jsme tu pro vás

800 140 800
Bezplatné a anonymní poradenství

Služby města

Tísňové volání
Pro absolutní komfort a bezpečí je zde služba tísňového volání, díky které je pomoc na blízku jednoho stisknutí tlačítka.
Seniorbus
Magistrát města Brna umožňuje seniorům za levnější ceny využívat speciálně zřízených vozů s řidičem pro jakoukoli cestu, kterou potřebují vykonat. Stačí si jen rezervovat čas jízdy.
Domovy pro seniory
Město Brno provozuje celkem 11 domovů pro seniory z nichž 6 domovů má současně také službu domova se zvláštním režimem.
Krizové ubytování
Krizové ubytování ve 4 bytech pro lidi, kteří se dostanou do svízelné situace v důsledku domácího násilí a živelných katastrof.
Centrum sociálních služeb, p.o.
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních služeb, případně jiných činností, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace.
Azylový dům pro mládež
Pobytové a ambulantní sociální služby mladým lidem ve věku od 15 do 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením.
Klub Kumbál
Volnočasový klub pro mladé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Publikace vydané Odborem sociální péče Magistrátu města Brna
Publikace vydané Odborem sociální péče MMB ve formátu PDF.

Jak pomáháme

Poradna Socio Info Point
Poradíme v těžkých situacích. Vysvětlíme administrativní nutnosti a postupy při vyplňování formulářů a žádostí.
Odbor sociální péče
Odbor sociální péče zaměřuje svoji činnost na řešení nepříznivých sociálních situací.
Navštivte nás
Koliště 19, 601 67 Brno
Odbor sociální péče
Telefon
800 140 800
Úřední hodiny
pondělí 8:00 až 17:00
středa 8:00 až 17:00
Bezbariérový přístup
Bezbariérový přístup
Přístupné parkoviště
Přístupné parkoviště