BM_scena-uvod_1180x550px
BM_scena-uvod_1180x550px
BM_scena-uvod_1180x550px
BM_scena-uvod_1180x550px
previous arrow
next arrow

Jsme tu pro vás

800 140 800
Bezplatné a anonymní poradenství

Služby města

Domovy pro seniory
Město Brno provozuje celkem 11 domovů pro seniory z nichž 6 domovů má současně také službu domova se zvláštním režimem.
Tísňové volání
Pro absolutní komfort a bezpečí je zde služba tísňového volání, díky které je pomoc na blízku jednoho stisknutí tlačítka.
Seniorbus
Magistrát města Brna umožňuje seniorům za levnější ceny využívat speciálně zřízených vozů s řidičem pro jakoukoli cestu, kterou potřebují vykonat. Stačí si jen rezervovat čas jízdy.
Centrum sociálních služeb, p.o.
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních služeb, případně jiných činností, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace.
Krizové ubytování
Krizové ubytování ve 4 bytech pro lidi, kteří se dostanou do svízelné situace v důsledku domácího násilí a živelných katastrof.
Azylový dům pro mládež
Pobytové a ambulantní sociální služby mladým lidem ve věku od 15 do 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením.
Klub Kumbál
Volnočasový klub pro mladé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Integrace cizinců
Odbor sociální péče nabízí podporu cizincům a veřejným institucím ve vzájemném kontaktu (např. na úřadech, ve školských a zdravotnických zařízeních, v sociálních službách a další), a to díky specializovanému týmu interkulturních pracovníků. Ti pomáhají například s tlumočením a mediací, zabývají se terénní prací a poskytují poradenství. Interkulturní pracovníci se zaměřují především na ukrajinskou, ruskou, rumunskou, moldavskou, arabskou a vietnamskou komunitu cizinců žijících v Brně.
Publikace vydané Odborem sociální péče MMB
Publikace vydané Odborem sociální péče MMB ve formátu PDF.

Jak pomáháme

Poradna Socio Info Point
Poradíme v těžkých situacích. Vysvětlíme administrativní nutnosti a postupy při vyplňování formulářů a žádostí.
Odbor sociální péče
Odbor sociální péče zaměřuje svoji činnost na řešení nepříznivých sociálních situací.
Plánování sociálních služeb
Proces plánování sociálních služeb v městě Brně zajišťuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Plánování na městské úrovni je úzce propojeno s plánováním na úrovni kraje, jakožto garanta a zadavatele sociálních služeb ve svém regionu. Do procesu jsou dále zapojeni všichni relevantní partneři jako jsou poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé a rodinní příslušníci, sociální pracovníci Odboru sociální péče MMB, představitelé města Brna a jeho městských částí a odborná veřejnost. Součástí organizační sktruktury je také Koordinační skupina – poradní skupina složená se zástupců zadavatele, poskytovatelů služeb, jejich uživatelů a odborné veřejnosti.
Navštivte nás
Koliště 19, 601 67 Brno
Odbor sociální péče
Telefon
800 140 800
Úřední hodiny
pondělí 8:00 až 17:00
středa 8:00 až 17:00
pátek 8:00 až 12:00
Bezbariérový přístup
Bezbariérový přístup
Přístupné parkoviště
Přístupné parkoviště