AGAPO, o. p. s.

Anděl Strážný, z. ú.

Armáda spásy v České republice, z. s.

AUDIOHELP, z. s.

Betanie – křesťanská pomoc, z. ú.

Bílý kruh bezpečí z. s.

Centrum Anabell, z. ú.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o.

Česká unie neslyšících, z. ú.

Diakonie ČCE – středisko v Brně

Diecézní charita Brno

DEBRA ČR, z, ú.

Domov Ludmila o. p. s.

Domov pro mne, z. s.

DOTYK II, o. p. s.

Generace Care, z. ú.

HEWER, z. s.

Hospic sv. Alžběty o. p. s.

HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú.

IQ Roma servis, z. s.

In IUSTITIA, o. p. s.

Liga vozíčkářů, z. ú.

LORM – Společnost pro hluchoslepé, z. s.

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s.

LUMINA, spolek

MAGDALENIUM z. s.

Maltézská pomoc, o. p. s.

Modrá linka, z. s.

Na počátku, o. p. s.

NADĚJE

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s.

Nový Prostor, z. ú

Občanská poradna Brno, z. s. 

Občanské sdružení Logo z. s.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.

ParaCENTRUM Fenix, z. s.

Paspoint, z. ú.

Persefona, z. s.

Poradna Dialog, z. s.

Práh jižní Morava, z. ú.

PRÁVO NA ŽIVOT z. s.

Rada seniorů České republiky, z. s.

RATOLEST BRNO, z. s.

RENADI, o. p. s.

Romodrom, o. p. s. 

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

Ruka pro život o. p. s.

Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.

Sanus Brno, z. s.

SAREMA LIBEREC, s. r. o.

Sdružení FILIA z. s.

Sdružení Petrov, z. s. 

Sdružení Veleta, z. s.

Slezská diakonie

SOS dětské vesničky, z. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava

Společnost Podané ruce o. p. s.

SPONDEA, z. ú.  

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno

Tichý svět, o. p. s.

Teen Challenge International ČR

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

Tyfloservis, o. p. s.

Unie neslyšících Brno, z. s.

V růžovém sadu, z. ú.

VIDA, z. s.

VODICÍ PES, z. s.

Za sklem, o. s.

Židovská obec Brno

Dům pro Julii, z.ú.

Přehled neziskových organizací v sociální oblasti působících na území města Brna.
Většina z organizací je součástí Sítě sociálních služeb ve městě Brně a Základní sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje, případně sítě sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností MPSV.


Jsme tu pro vás