Odbor sociální péče komplexně zajišťuje výkon činností v oblasti sociální péče ve městě Brně, pomáhá občanům města v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociální práce a koordinace sítě sociálních služeb.
Dále vykonává agendu zřizovatele, metodicky vede a kontroluje činnost příspěvkových organizací zřízených městem (13 organizací poskytujících sociální služby).
Navštivte nás
Koliště 19, 601 67 Brno
Odbor sociální péče
Telefon
800 140 800
Úřední hodiny
pondělí 8:00 až 17:00
středa 8:00 až 17:00
pátek 8:00 až 12:00
Bezbariérový přístup
Bezbariérový přístup
Přístupné parkoviště
Přístupné parkoviště