Ve městě Brně je v současné době 11 domovů pro seniory zřízených městem s kapacitou 1.936 lůžek a dalších 359 lůžek poskytuje 6 neziskových organizací.
Pobytové služby jsou poskytovány seniorům, kteří vyžadují komplexní celodenní péči a pomoc dalších osob při běžných každodenních činnostech.
Služba domov pro seniory poskytuje pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a služba domov se zvláštním režimem poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.
V domovech pro seniory je poskytováno ubytování v jedno, dvou i více lůžkových pokojích, stravování a ošetřovatelská péče. Mezi další základní sociální služby patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činností a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.