V městě Brně je v současné době 11 domovů pro seniory, jež jsou příspěvkovými organizacemi města. Pět z těchto domovů má registrovanou pouze sociální službu „domov pro seniory“, dva domovy mají pouze sociální službu „domov se zvláštním režimem“ a čtyři mají registrované obě uvedené služby.

Pobytové služby jsou poskytovány seniorům, kteří jsou závislí na pomoci dalších osob při běžných každodenních činnostech a vyžadují komplexní celodenní péči. Služba „domov pro seniory“ poskytuje pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a služba „domov se zvláštním režimem“ poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

V domovech pro seniory je poskytováno ubytování v jedno, dvou i více lůžkových pokojích, stravování a ošetřovatelská péče. Mezi další základní sociální služby patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činností a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Domovy pro seniory – příspěvkové organizace města Brna – mají celkovou kapacitu 1 936 lůžek, z toho v režimu domova pro seniory 1 014 lůžek a v režimu domova se zvláštním režimem 922 lůžek.

www.brnods.cz

DOMOV PRO SENIORYCELKOVÁ KAPACITA (POČET LŮŽEK)
FOLTÝNOVA224
HOLÁSECKÁ 105
KOCIÁNKA 387
KONIKLECOVA 70
KOSMONAUTŮ 119
MIKULÁŠKOVO NÁMĚSTÍ120
NOPOVA 225
OKRUŽNÍ69
PODPĚROVA70
VĚSTONICKÁ404
VYCHODILOVA143
CELKEM1936