Město Brno zajišťuje aktivity v oblasti sociálního začleňování primárně prostřednictvím Oddělení sociálního začleňování OSP MMB a zprostředkováním návazných služeb.

Sociální práce spočívá především v poskytování poradenství, sociální depistáži, práci s klientem v jeho přirozeném prostředí včetně zprostředkování kontaktu s příslušnými institucemi.

Sociální služby jsou poskytovány příspěvkovými organizacemi města, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími subjekty.

  • Mgr. Tomáš Jurčík
    vedoucí Oddělení sociálního začleňování – Anenská 10
    Telefon 776 205 299, 773 785 327

Oblast sociálního bydlení

Oddělení realizuje sociální bydlení od roku 2016.

Do roku 2022 bylo úspěšně realizováno 5 projektů na podporu sociálního bydlení, v rámci kterých získalo bydlení 223 domácností a dalších 59 domácností získalo bydlení prostřednictvím Pořadníku žadatelů o sociální byt s potřebou komplexní sociální podpory.

Projekty v oblasti sociálního bydleníObdobí realizacePočet podpořených domácností
Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)2016 – 201850
Pilotní testování koncepce sociálního bydlení2017 – 202067
Komplexní podpora v bydlení na území města Brna2018 – 202134
Kontaktní místo pro bydlení2020 – 202250
Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení2020 – 202222
Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First2023 – 202520
Programové zabydlování domácností v bytové nouzi metodou Critical Time Intervention a implementace Městské nájemní agentury2023 – 202540
Implementace Critical Time Intervention2023 – 2025

Oblast zaměstnanosti

Oddělení prostřednictvím realizace projektů v oblasti zaměstnanosti již od roku 2018 řeší aktivní politiku zaměstnanosti města, a to v kombinaci s dlouhodobě nastavenou spoluprací nejen s Úřadem práce ČR, ale také s městskými i neziskovými organizacemi. 

Projekty v oblasti zaměstnanostiPočet podpořených osobPočet tréninkových pracovních míst
Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob trhu práce na území města Brna50067
Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna20035
Podpora uplatnitelnosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna metodou IPS2023 – 2026
Adaptace na pracovní pozice v rámci prostupného zaměstnávání2023 – 2026

Další informace ZDE