Prevence kriminality

Strategie prevence kriminality ve městě Brně na období 2023-2028

Akční plán prevence kriminality ve městě Brně na období 2023-2025

Každoročně je realizován Městský program prevence kriminality, jehož součástí jsou projekty organizací, zaměřené na naplňování dílčích opatření strategického dokumentu. Podporovány jsou rovněž projekty města, městské policie, Policie ČR, městských částí a příspěvkových organizací města.

V roce 2022 bylo podpořeno celkem 32 projektů, přičemž z rozpočtu města Brna bylo na tyto projekty poskytnuto 3 456 tis. Kč. Dotace z MV ČR a z rozpočtu JMK nebyla v tomto roce čerpána.

Bezpečnější Brno


Prevence v oblasti drog a závislostí

Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2022-2025

Akční plán strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2022-2023

Zpráva o situaci v oblasti drog a závislostí, která obsahuje dostupná data z této oblasti za Brno

Odborným orgánem pro tuto oblast je Městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí.


Další informace ZDE