Již od roku 2005 je v Brně metodou komunitního plánování připravován dokument, který se zaměřuje na potřeby občanů, kteří v Brně žijí a kteří potřebují pomoc sociálních služeb a podporu při zvládaní obtížných životních situací, jimž jsou nuceni čelit.

Sociální služby se postupem času vyvíjejí v reakci na sociálně demografické změny ve společnosti, které vytvářejí potřeby nové či pozměněné. Podstata sociálních služeb však zůstává stále stejná: pomoc lidem, jakýmkoli způsobem znevýhodněným, žít důstojně svůj život ve svém přirozeném prostředí.


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně pro období 2023–2026

Střednědobý plán slouží jako východisko pro financování sociálních služeb, ale také jako ukazatel směru jejich vývoje – nástroj pro zajištění pestré sítě kvalitních, efektivních a dostupných sociálních služeb pro všechny potřebné občany města Brna.


Síť sociálních služeb v Brně pro rok 2024 (ver. květen 2023)

Základní síť sociálních služeb v Brně pro rok 2023


Další informace ZDE