Již od roku 2005 je v Brně metodou komunitního plánování připravován dokument, který se zaměřuje na potřeby občanů, kteří v Brně žijí a kteří potřebují pomoc sociálních služeb a podporu při zvládaní obtížných životních situací, jimž jsou nuceni čelit.

Sociální služby se postupem času vyvíjejí v reakci na sociálně demografické změny ve společnosti, které vytvářejí potřeby nové či pozměněné. Podstata sociálních služeb však zůstává stále stejná: pomoc lidem, jakýmkoli způsobem znevýhodněným, žít důstojně svůj život ve svém přirozeném prostředí.


Střednědobý plán slouží jako východisko pro financování sociálních služeb, ale také jako ukazatel směru jejich vývoje – nástroj pro zajištění pestré sítě kvalitních, efektivních a dostupných sociálních služeb pro všechny potřebné občany města Brna.Základní síť sociálních služeb v Brně pro rok 2023


Další informace ZDE