Odbor sociální péče MMB zpracovává žádosti o finanční dotace z rozpočtu města Brna na projekty v sociální oblasti: