Město Brno podporuje ze svého rozpočtu sociální oblast formou dotačních programů, které zpracovává Odbor sociální péče MMB.  

Aktuálně je možné podávat žádosti o dotace do 31. 10. 2022.

Všechny náležitosti najdete na níže uvedených odkazech: