V nelehké životní situaci se může ocitnout každý z nás. 

Pomocnou ruku podávají sociální služby, jejichž poskytovateli jsou veřejné a nestátní neziskové organizace – neboli sociální neziskovky.

Sociální služby se během života dotknou snad každého člověka. Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod. Díky jejich práci můžou tito lidé žít běžným životem – umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod.

„V rámci kampaně „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ chceme nejen představit šíři služeb, které neziskové organizace v sociální oblasti v Brně poskytují, ale také ukázat, že si jejich práce město opravdu váží. Jen díky spolupráci s neziskovým sektorem je vůbec možné pomoci lidem v dostatečné míře,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „V Brně působí téměř 70 organizací sociálních neziskovek. Patří mezi ně nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace města a samotné město. Pracuje je zde přes 3 000 zaměstnanců, kteří pomáhají řešit nepříznivé sociální situace formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. A všem těmto lidem patří můj dík za jejich často nelehkou práci.“

Brno je hrdým partnerem sociálních neziskovek.