V nelehké životní situaci se může ocitnout každý z nás. 

Pomocnou ruku podávají sociální služby, jejichž poskytovateli jsou veřejné a nestátní neziskové organizace – neboli sociální neziskovky.

V Brně existuje široká síť sociálních služeb, díky nimž je poskytována pomoc a podpora všem, kteří ji potřebují. Společně pomáháme seniorům, pečujícím, lidem s duševním onemocněním, lidem v krizové životní situaci, lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi, sociálně vyloučeným…