Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023 – 2026
VIZE střednědobého plánu:

Město Brno je schopné prostřednictvím rozsáhlé sítě profesionálně poskytovaných sociálních služeb flexibilně reagovat na různorodé potřeby a problémy všech svých občanů a zvyšovat tak kvalitu jejich života.
Nabízené služby jsou kvalitní, cílené na osoby v nepříznivé sociální situaci, poskytované v dostatečném rozsahu a dostupnosti, založené na vzájemné spolupráci mezi státními institucemi, samosprávou, neziskovým a ziskovým sektorem a využívají osvědčených i inovativních postupů, které jsou v souladu s nejmodernějšími trendy a objevy.

Cílem střednědobého plánu je navrhnout takové postupy (priority a opatření) v oblasti sociálních služeb ve městě Brně do roku 2026, jejichž naplňování zajistí co nejkomplexněji a v optimální míře fungující systém, který bude schopen flexibilně reagovat na různorodé sociální potřeby, problémy a situace všech obyvatel Brněnské metropolitní oblasti. Dokument také upozorňuje na případné trendy do budoucna a neřešené oblasti, které často přesahují sociální služby, přesto však s nimi úzce souvisí.


Předchozí dokumenty: