Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020-2026

Odbor sociální péče nabízí podporu cizincům a veřejným institucím ve vzájemném kontaktu (např. na úřadech, ve školských a zdravotnických zařízeních, v sociálních službách a další).

Specializovaný tým interkulturních pracovníků pomáhá například s tlumočením a mediací, zabývají se terénní prací a poskytují poradenství. Interkulturní pracovníci se zaměřují především na ukrajinskou, ruskou, rumunskou, moldavskou, arabskou a vietnamskou komunitu cizinců žijících v Brně.

Interkulturní pracovníci:

Bc. Karin Atassi, interkulturní pracovník s arabštinou – Anenská 10

T: +420 608955226| E: atassi.karin@brno.cz

Mgr. Alexandru Ceban, interkulturní pracovník s rumunštinou a moldavštinou – Anenská 10

T: +420 608955218| E: ceban.alexandru@brno.cz

Mgr. Kateryna Hertlová, interkulturní pracovník s ukrajinštinou a ruštinou – Anenská 10

T: +420 608955216| E: hertlova.kateryna@brno.cz

  • Mgr. Tomáš Jurčík
    vedoucí Oddělení sociálního začleňování – Anenská 10
    Telefon 776 205 299, 773 785 327

Další informace a dokumenty ke stažení ZDE


Výbor pro národnostní menšiny

je poradním orgánem Zastupitelstva města Brna.

Ve městě Brně působí organizace národnostních menšin, které pořádají různorodé kulturní, vzdělávací a společenské aktivity jak pro členy svých spolků, tak pro širokou veřejnost. Jedná se o spolky následujících národností: bulharské, jihoslovanské (Bosňané, Černohorci, Makedonci, Slovinci, Srbové), maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, ukrajinské a vietnamské.

Město Brno každoročně vyhlašuje dotační program, jehož účelem je zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a podpora jejich vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem.