Zrekonstruované byty určené lidem, kteří se ocitnou ve svízelné životní situaci (v důsledku domácího násilí, živelných pohrom apod.). Jedná se o 4 byty s 13 lůžky na ul. Francouzská. V případě potřeby lze kapacitu upravit na 26 lůžek.

Nově zrekonstruované prostory na ul. Francouzská nabízí 4 byty pro krizové ubytování. O využití bytů bude rozhodovat Odbor sociální péče magistrátu města Brna. Sociální pracovníci Magistrátu města Brna pomohou krizovou situaci obyvatelům komplexně řešit.

Smlouva o krizovém ubytování se uzavírá na třicet dní. Cena za ubytování činí 50 Kč / dospělý uživatel / den nebo 100 Kč / dva a více dospělých uživatelů / den. Pro výpočet denní platby se nezapočítávají nezletilí uživatelé.

Krizové ubytování
Krizové ubytování