Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních služeb, případně jiných činností, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace.

Služby pro osoby se zdravotním postižením


Služby pro osoby v krizi


Poradenské služby a služby spojené se zprostředkováním pomoci


Pečovatelské služby a služby spojené s poskytováním péče