Centrum zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních služeb, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace.

Centrum poskytuje pomoc a podporu založenou na individuálním přístupu, hodnotách demokracie, lidských právech a sociální spravedlnosti osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Brně.

Služby pro osoby s potřebou pomoci druhé fyzické osoby


Služby pro osoby v krizi


Poradenské služby a služby spojené se zprostředkováním pomoci