Centrum zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících řadu sociálních služeb, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace.

Centrum poskytuje pomoc a podporu založenou na individuálním přístupu, hodnotách demokracie, lidských právech a sociální spravedlnosti osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Brně.

Služby pro osoby s potřebou pomoci druhé fyzické osoby

 • Pečovatelská služba
 • Denní stacionáře
 • Odlehčovací služby
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služby pro osoby v krizi

 • Krizová pomoc
 • Noclehárny
 • Azylové domy
 • Středisko osobní hygieny

Poradenské služby a služby spojené se zprostředkováním pomoci

 • Manželské a rodinné poradny
 • Mediační a edukační centrum
 • Krizové centrum pro děti a dospívající
 • Asistované setkávání
 • Systém tísňového volání

Služby týkající se nájemního a podnájemního bydlení

 • Sdílené bydlení
 • Bytový dům Francouzská
 • Městská nájemní agentura