Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Brna, zastřešuje řadu odborných pracovišť poskytujících širokou škálu sociálních služeb, případně jiných činností, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé životní či sociální situace.

Pečovatelské služby a služby spojené s poskytováním péče


Služby pro osoby se zdravotním postižením


Služby pro osoby v krizi


Poradenské služby a služby spojené se zprostředkováním pomoci