Denní centrum pro lidi bez přístřeší v areálu židenických kasáren na Svatoplukově nadále poskytuje své služby. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit dotaci Spolku křesťanské pomoci Bučovice, který centrum od loňska provozuje. Dotace milion korun zabezpečí personální chod denního centra v tomto roce.

„V židenických kasárnách vzniklo denní centrum pro lidi bez přístřeší v důsledku opatření proti pandemii covid-19. Jeho působení se osvědčilo, jsem tedy velmi ráda, že spolupráce se Spolkem křesťanské pomoci Bučovice pokračuje i v letošním roce. Lidé zde stále mají přístup k základní hygieně, stravě, možná je výměna oblečení nebo dostupnost sociálního zařízení,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Kromě pomoci při řešení akutních problémů klientů bez domova se spolek zaměřuje i na dlouhodobější podporu. Denní centrum nabízí dluhové poradenství, individuálně se tu věnují i závislostem a zdravotním problémům klientů. Cílem je jejich začlenění do běžného života, k němuž vede cesta na základě dlouhodobé spolupráce a důvěry mezi klientem bez domova a pracovníky denního centra. Spolek také disponuje autobusem, kterým přepravuje lidi bez domova přímo do denního centra.  

Neinvestiční dotace v hodnotě 1 milion korun pro rok 2021 bude využita na mzdové a nutné provozní náklady spolku.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz