Hned třemi dotacemi v řádu statisíců do oblasti sociálních služeb se dnes zabývali brněnští radní. 

U všech projektů doporučili zastupitelům, aby prostředky z městského rozpočtu uvolnili. Pokud se tak stane, finance poputují k organizacím zaměřujícím se na péči o lidi s poruchou autistického spektra, seniory i lidi bez domova.Domov Ludmila

Částkou 300 tisíc korun radní doporučují přispět Domovu Ludmila, o. p. s., který v Židenicích zřizuje domov pro seniory.

„Od letošního června probíhá v tomto domově pro seniory rozsáhlá rekonstrukce, kvůli které bylo nutné přechodně snížit počet klientů. Tím se ale domovu zároveň snižují příjmy, které by od potenciálních klientů jinak získal. Stavební úpravy měly být hotové v září, ale současná situace na trhu a obzvlášť ve stavebnictví, které se už delší dobu potýká s dodavatelskými výpadky, nedostatkem materiálu a rostoucími cenami, způsobila, že se vše prodlužuje. Práce tedy potrvají patrně až do konce roku. Dotace od města tedy pomůže spolku Domov Ludmila dofinancovat provoz zařízení, neboť kvůli rekonstrukci přijde na úhradách od klientů asi o 400 tisíc korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. 

Domov sv. Ludmily se nachází v městské části Brno-Židenice, je to pobytové zařízení s celoročním nepřetržitým provozem s kapacitou 40 lůžek. V současné době zde ale s ohledem na probíhající rekonstrukci žije pouze 32 klientů. Domov je zařazen do základní sítě města Brna a Jihomoravského kraje a je dlouhodobě finančně podporován. V letošním roce už město na jeho provoz poslalo 963 tisíc korun.Tady to mám rád

Dotací ve výši 780 tisíc korun chtějí radní podpořit vybudování celoroční pobytové služby pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS).

„Spolek Tady to mám rád připravuje už několik let projekt Nový domov, který by poskytl možnost samostatného bydlení šesti dospělým lidem s PAS, a to formou komunitního bydlení. Celý koncept zakládají jeho tvůrci na zkušenostech ze zahraničních stáží ve Španělsku a v Irsku, kde mají s tímto typem služby letité zkušenosti. Na realizaci se jim podařilo získat dotaci téměř 15 milionů z IROP a město požádali o dotaci ve výši 780 tisíc korun k zajištění 5% spolufinancování projektu,“ popsala Markéta Vaňková.

Zastupitelé už v květnu schválili, že spolku poskytnou návratnou finanční výpomoc ve výši 2 milionů korun. Prostředky z dotace IROP totiž získá spolek Tady to mám rád vždy až zpětně, po schválení žádosti o platbu za ukončenou etapu. Peníze od města tak slouží k předfinancování projektu.Tady to mám rád, z. s., je nezisková organizace soustředící se na zlepšení povědomí o autismu, snažící se změnit míru společenské tolerance v přijímání lidí s autismem a zlepšit kvalitu života dospělých lidí s PAS  a jejich rodin.

Armáda spásy, Diecézní charita Brno
Na provoz dvou nočních krizových center pro osoby bez přístřeší, která provozují Armáda spásy a Diecézní charita Brno, pošle město 240 tisíc korun.

„V zimním období, od prosince do konce února, můžou lidé bez domova přečkat noc v nočních krizových centrech nebo v azylových domech. Je to osvědčený a koordinovaný systém nouzového přečkání noci, který město dlouhodobě financuje. Zastupitelům jsme doporučili schválit dotaci ve výši 120 tisíc korun pro Armádu spásy v Brně a stejnou dotaci pro Diecézní charitu v Brně. Prostředky jim pomohou pokrýt výdaje na personální zabezpečení, zajištění ochranných a hygienických pomůcek, potravin a spotřebního materiálu,“ připomněla Markéta Vaňková. 

Noční krizová centra nabízejí lidem bez domova strávení noci v suchu a v teple, s možností posadit se na židli, vypít si čaj; nejde o poskytnutí lůžka. Městská příspěvková organizace Centrum sociálních služeb poskytuje tuto krizovou pomoc v Městském středisku krizové sociální pomoci (53 míst na ulici Masná). Další kapacity v exponovaném období nabízí Armáda spásy (49 míst na ulici Mlýnská jako rozšíření stávající služby noclehárny) a Diecézní charita Brno (30 míst na ulici Bratislavská rovněž jako rozšíření služby noclehárny).

Všemi navrženými dotacemi se budou zabývat ještě zastupitelé. Nejbližší zasedání připadá na 9. listopadu.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz