Město Brno připravuje v současnosti Koncepci sociální politiky města Brna do roku 2030, která je zpracovávána ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v rámci evropského projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“. Příprava Koncepce probíhala za široké účasti zainteresovaných aktérů a odborníků z různých oblastí sociální politiky. Protože sociální politika je pro město Brno velmi důležitá a dotýká se života nás všech, dovolujeme si Vám představit návrh této Koncepce pro Vaši informaci a posouzení. Vítány jsou jakýkoli Vaše podněty, připomínky či doplnění.

Vaše případné připomínky můžete zaznačit do připomínkovacího formuláře a zaslat na e-mailovou adresu hasova.zdenka@brno.cz do 30. dubna 2021. V případě nejasností či dotazů se, můžete obrátit na PhDr. Zdenku Hašovou, hasova.zdenka@brno.cz, 542 173 806.

Po zapracování Vašich připomínek a dalších úpravách bude dokument předložen ke schválení orgánům města.