Magistrát města Brna Oddělení sociálního začleňování Odbor sociální péče v roce 2021 realizuje projekt „Integrace cizinců ve městě Brně II“. Cílem projektu je nastavit systémové řešení integrace cizinců na území města Brna zaměřené na podporu institucí přicházejících do styku s cizinci. V rámci projektu je kladen důraz na proces síťování mezi aktéry integrace s cílem zefektivnění již existujících služeb. V tomto procesu se zaměříme zejména na podporu školských zařízení jakožto integračního aktéra ve vztahu k žákům s odlišným mateřským jazykem. Hlavní složkou projektu tak bude nastavení systémových mechanismů pro dlouhodobější podporu jazykové integrace žáků s odlišným mateřským jazykem. Daný projekt je podpořen finančními prostředky z dotace ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021. Poskytovatelem prostředků ze státního rozpočtu na realizaci projektu je Ministerstvo vnitra České republiky.