U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který je vyhlášen na 15. květen, se město Brno pod záštitou 1.náměstka primátorky Mgr.Petra Hladíka připojuje k celorepublikové kampani „Týden pro rodinu“.

Letos se koná již 13. ročník a mottem tentokrát je „rodinná pohoda není náhoda“.

Cílem kampaně je ocenit úsilí rodin, které investují do udržení vzájemných vztahů, a to zvláště v dnešní nelehké době.

Odborem zdraví MMB byla oslovena celá řada brněnských organizací, které svoji činnost věnují rodině a ty vytvořili několik zajímavých akcí, například procházky přírodou za poznáním, výlety, webináře, přednášky apod., kterých se rodiny mohou zúčastnit.

Akce se konají od 3. května a probíhají v průběhu celého měsíce.

Přehled akcí s konkrétními informacemi o jejich konání naleznete v propagačním letáku na stránkách: www.brno-prorodiny.cz

Věříme, že u nich strávíte příjemně společný čas a získáte třeba i nějakou inspiraci pro rodinnou pohodu.