Vedení města představilo návrh smlouvy o spolupráci a závazku budoucího provozování s Domem pro Julii, z. ú., která přesně stanoví závazky jednotlivých stran při výstavbě i provozování dětského hospice. Nové ustanovení ošetřuje přípravu a realizaci dotačního projektu „Dům pro Julii“, budoucí stavbu, kolaudaci i provozování dětského hospice Dům pro Julii, ten bude součástí areálu Kociánka. Tuto smlouvu ještě musí schválit zastupitelé Brna.

„Smlouva, kterou město podepíše s vedením Domu pro Julii, z. ú., jasně stanovuje závazky plynoucí pro obě strany. Brno na sebe převezme roli investora stavby a postará se o veškeré kroky nutné k získání dotačních prostředků a k zahájení i dokončení stavby. Cílem projektu je rozšíření infrastruktury sociálních služeb poskytovaných na území Brněnské metropolitní oblasti v podobě terénní a pobytové odlehčovací služby. Zároveň je projekt Dům pro Julii také v souladu s dlouhodobou Strategií Brno 2050. Takto úzce specializovaná péče je v celé České republice velmi ojedinělá a ohlasy veřejnosti, jak laické, tak i z řad zdravotnických profesionálů, jasně ukázaly důležitost a prospěšnost vzniku dětského hospice,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Náklady na celý projekt jsou 160 milionů korun, město bude žádat o dotaci z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), resp. výzvy ITI (Integrated Territorial Investments). Dotace z IROP by měla pokrýt výdaje ve výši cca 92 milionů korun, 68 miliony korun pak přispěje město Brno ze svého rozpočtu. Nezisková organizace Dům pro Julii vybaví hospic veškerým nutným inventářem pro jeho provozování z darů a veřejných sbírek a bude jej také provozovat. Samotný provoz hospice bude hrazen částečně ze zdravotního pojištění, státního rozpočtu, rozpočtu JMK a zdrojů města. Další část pokryjí příspěvky od dárců a mecenášů, bez nichž by vznik a provoz takového zařízení nebyl možný. Odhadované provozní náklady za jeden rok jsou 12 milionů korun.

Třípodlažní budova s vnitřním nádvořím, která vznikne na Kociánce v blízkosti domu pro seniory, byla navržena architektonickým studiem Čtyřstěn. Veškeré doposud vzniklé materiály k projektu dále využije Brno při samotné realizaci stavby, ta by měla začít na jaře příštího roku a ukončena i podle pravidel daných evropskou dotací musí být nejpozději v červnu 2023. Kapacita Domu pro Julii je 10 pokojů, dále bude disponovat širokou nabídkou terapeutických služeb včetně psychologické, sociální a duchovní pomoci a zázemím pro rodiny dětí s život ohrožující diagnózou. Součástí bude i denní stacionář a nezisková organizace bude pokračovat i v terénní odlehčovací službě, kterou provozuje od roku 2019,“ dodal první náměstek primátorky Petr Hladík.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz