Čtvrtletník je určen seniorům a jejich rodinám. Přináší informace z oblasti sociálních služeb a sociální péče vůbec. Nabízím i zábavné články, hry ve stylu trénování paměti, luštění křížovek apod. Je nabízen ZDARMA. Časopis vydává Sociální nadační fond. Dostanete ho v knihovnách J. Mahena, v senior pointech a některých klubech seniorů, budovách Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3 a Kolišti 19. V poslední řadě v některých vozech MHD. Všechna dosud vydaná čísla naleznete také na webu Sociálního nadačního fondu

QR pro případné stažení: