Domov sv. Markéty

Diecézní charita Brno, Staňkova 47, Brno – střed


Domov pro dětský život

Na počátku o. p. s. – Příložany 97, Jaroměřice nad Rokytnou


Specializovaný azylový dům Magdalenium

utajená adresa


Domov pro matky s dětmi Společná cesta

Centrum sociálních služeb, p.o., Heyrovského 11, Brno – Bystrc


Ubytovna pro osamělé rodiče s dětmi Koniklecová 5

Žádosti o umístění do ubytovny příjímá a vyřizuje Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou. Prostřednictvím komise rozhoduje o přijetí žadatelů do zařízení, uzavírá s žadateli smlouvy o ubytování a klientům ubytovny poskytuje sociální poradenství a potřebnou pomoc prostřednictvím sociálních pracovníků oddělení.

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, Mgr. Barbora Duchanová, tel.: 542 173 794, e-mail: duchanova.barbora@brno.cz

Jsme tu pro vás

Kdo ještě pomůže