Domov sv. Markéty

Diecézní charita Brno, Staňkova 47, Brno – střed


Domov pro dětský život

Na počátku o. p. s. – neveřejná adresa


Specializovaný azylový dům Magdalenium

utajená adresa


Domov pro matky s dětmi Společná cesta

Centrum sociálních služeb, p.o., Heyrovského 11, Brno – Bystrc


Ubytovna pro matky s dětmi Koniklecová 5

Žádosti o umístění do ubytovny příjímá a vyřizuje Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou. Prostřednictvím komise rozhoduje o přijetí žadatelů do zařízení, uzavírá s žadateli smlouvy o ubytování a klientům ubytovny poskytuje sociální poradenství a potřebnou pomoc prostřednictvím sociálních pracovníků oddělení.

Magistrát města Brna Koliště 19, tel: 542 173 794, Mgr. Marie Krajčová

Jsme tu pro vás

Kdo ještě pomůže