Organizace, které pomáhají dětem i mladým dospělým v krizových situacích.

Azylový dům pro mládež

Azylový dům je určený pro mladé ve věku od 15 do 26 let, kteří nemají z různých důvodů kde bydlet (konflikty s rodiči, ztráta bydlení rodičů) a potřebují řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Dále pro rodiče, kteří mají výchovné problémy se svými dětmi a nejsou schopni je již sami řešit.

Azylový dům pro mladistvé, Celní 3, Brno – Mgr. Jana Skoumalová – vedoucí služby, tel.: 543 217 260
Azylový dům pro mladé dospělé, Vídeňská 78, Brno – Mgr. Blažej Ingr – vedoucí služby, tel.: 543 217 261

Krizové centrum pro děti a dospívající

Krizové centrum je určeno pro děti a dospívající do 18 let věku, kteří jsou v krizi, nabízí i možnost dočasného ubytování (nejdéle 6 měsíců). Pracovníci centra dohlíží na to, aby dítě v krizi nekontaktoval nikdo, kdo mu před tím ubližoval. Během pobytu lze využít psychologa. Je zde možnost se potkávat s rodiči či kamarády, docházet do školy nebo na kroužky. Je zde šest dvoulůžkových pokojů, společná jídelna s kuchyňkou, herna, vybavená výtvarná dílna a rozlehlá zahrada pro volnočasové aktivity.

Krizové centrum pro děti a dospívající, Hapalova 4, Brno – Mgr. Iva Pokorná – vedoucí služby, tel.: 541 229 298, 723 006 004