Míst pro řešení problémů existuje několik a jsou dostupné po objednání.
Manželské a rodinné poradny

Manželská a rodinná poradna je sociální služba, která se zabývá psychologickým poradenstvím se zaměřením na partnerské a rodinné vztahy.


Mediační centrum

Mediace je prostor, resp. příležitost pro rozhovor. Centrum nabízí pomoc při rozpadu rodin, v době řešení otázek spojených s další podobou péče o děti, nastavení kontaktu s dětmi.

V případě náhlé situace jsou k dispozici tzv. Krizová centra.

  • Spondea Krizové centrum pro děti a mládež, ul. Sýpka 25, Brno – sever, www.spondea.cz, nonstop linka 541 235 511
  • Krizové centrum při FN Bohunice, Jihlavská 20, Brno, nonstop linka 532 232 078
  • Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova 4, Brno – Řečkovice, www.krizovecentrum.cz , tel.541 22 92 98, 549 27 28 50, mobil: 723 006 004.

Postup při rozpadu rodiny

1
Dohodnutí budoucího uspořádání vztahů vůči dětem. Tedy domluva na tom, kdo bude mít děti v péči, jaká bude výše výživného a domluva na styku s dětmi. Pokud si nejste jisti v tom, jak by to mohlo vypadat, kontaktujte prosím Odd. sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) na příslušném Úřadu městské části dle bydliště dítěte nebo na Referát péče o rodinu Magistrátu města Brna, Koliště 19.
2
Pokud se rodiče dohodnou, mohou sepsat společnou dohodu, kterou notářsky ověří.
Větší právní váhu má tato dohoda v případě, že ji schválí soud. Dohoda sepsaná k soudu se neověřuje notářsky, ale předloží se nejlépe ve 4 vyhotoveních k tzv. opatrovnickému soudu.
K soudu musí jít všechny dohody rodičů, kteří se budou následně i rozvádět.
3
Na celém soudním řízení participuje a dohlíží výše zmíněný OSPOD, se kterým budou komunikovat rodiče a také děti (pokud to dovoluje jejich věk).

Jsme tu pro vás

Kdo ještě pomůže