Pro lidi bez přístřeší nabízí pomoc azylové domy, noclehárny a denní centra. Zde jde provést osobní hygienu, vyspat se, najíst se, dostat základní sociální poradenství. Informace a pomoc nabízí odd. sociálních kurátorů na Magistrátu města Brna (Křenová 20), Diecézní charita Brno (Bratislavská 58), Armáda spásy (Mlýnská 25).

Sprchy, šatníky a krizová centra

  • Diecézní charita Brno, Bratislavská 58 – denní centrum (jídlo, sprcha, šatník), noclehárna, azylový dům, terénní program, v zimních měsících noční krizové centrum.
  • Centrum sociálních služeb Josefa Korbela – Brno, Mlýnská 25 – denní centrum (sprcha, šatník), noclehárna, azylový dům, terénní program, v zimních měsících noční krizové centrum.
  • Oddělení sociálních kurátorů, Křenová 20 – vypraní prádla, sprcha, šatník.
  • Městské středisko krizové sociální pomoci , Masná 3b – v zimních měsících noční krizové centrum.
  • Dům sociální prevence Podnásepní 20 – azylový dům a noclehárna.

Jsme tu pro vás

Kdo ještě pomůže