Pro lidi bez přístřeší nabízí pomoc azylové domy, noclehárny a denní centra. Zde jde vykonat osobní hygienu, vyspat se, najíst se, dostat základní sociální poradenství.

Informace a pomoc nabízí odd. sociálních kurátorů na Magistrátu města Brna (Křenová 20), Diecézní charita Brno (Bratislavská 58), Armáda spásy (Mlýnská 25).

Sprchy, šatníky a krizová centra

Jsme tu pro vás

Kdo ještě pomůže