Pro lidi bez přístřeší nabízí pomoc azylové domy, noclehárny a denní centra. Zde jde provést osobní hygienu, vyspat se, najíst se, dostat základní sociální poradenství. Informace a pomoc nabízí odd. sociálních kurátorů na Magistrátu města Brna, Křenová 20, Celsuz a Diecézní charita Brno, Armáda spásy.

Sprchy, šatníky a krizová centra

  • Diecézní charita Brno, Bratislavská 58 – sprcha, šatník, denní centrum, azylový dům, terénní program, v zimních měsících noční krizové centrum
  • Centrum sociálních služeb Josefa Korbela – Brno, Mlýnská 25 – sprcha, šatník, denní centrum, noclehárna, azylový dům, terénní program, v zimních měsících noční krizové centrum
  • Sociální kurátoři, Křenová 20 – vypraní prádla, šatník, sprcha
  • Městské středisko krizové sociální pomoci , Masná 3b – v zimních měsících noční krizové centrum
  • Dům sociální prevence Podnásepní 20 – azylový dům a noclehárna

Jsme tu pro vás

Kdo ještě pomůže