Průkaz pro osoby se zdravotním postiženímNa průkaz má nárok člověk od 1 roku věku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením dlouhodobého charakteru. Vydávány jsou ve 3 stupních: TP, ZTP, ZTP/P.

Navazující výhody při přiznání průkazu ve stupni ZTP a ZTP/P:

  • parkovací průkaz (pro celé Brno vyřizuje Magistrát města Brna, Koliště 19). Náležitosti: průkazové foto, OP, průkaz ZTP nebo ZTP/P, plná moc , pokud žadateli průkaz vyřizuje jiná osoba, případně list opatrovníka, u nezletilých RL dítěte.
  • příspěvek na mobilitu (vyřizuje Úřad práce, Křenová 25)

Kompenzační (zvláštní) pomůcky

  • od lékaře – pomůcky na poukaz od praktického, častěji však odborného lékaře. Hradí zdravotní pojišťovna nebo je vyžadována spoluúčast pacienta.
  • od Úřadu práce – pomůcky těžce zdravotně postiženým občanům (vodící psy, úprava bytu, nákup auta, schodolezy, apod.). Seznam všech pomůcek je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb.
    Půjčovny kompenzačních pomůcek v rámci poskytování sociálních služeb (Diecézní charita, Naděje, Sanus, Hospic sv. Alžběty, Svaz tělesně postižených atd.)

Jak to funguje

1
Zjistím, jaká pomůcka mi bude vyhovovat
Nejlépe je konzultovat pomůcku ve zdravotnických potřebách nebo přímo s firmou, která ji vyrábí.
2
Vybavení poukazu u lékaře
Pokud se jedná o běžnou pomůcku, lékař vystaví poukaz a vy si pomůcku vyzvednete v lékárně nebo ve zdravotnických potřebách
3
Pomůcky, na které přispívá Úřad práce
Pro zisk příspěvku na větší či dražší pomůcku třeba podat žádost na Úřad práce.