Pobytových zařízení pro seniory existuje několik typů, které je třeba rozlišit.

Domovy pro seniory

Pobytové zařízení pro seniory se sníženou soběstačností. O seniora je zde postaráno po stránce sociální i zdravotní. Klient zde bydlí trvale a má zajištěnou stravu, pomoc s péči o vlastní osobu, hygienu i volnočasové aktivity.

Domovy pro seniory provozují jak příspěvkové, tak nestátní neziskové organizace.

Domovy se zvláštním režimem

Stejné zařízení jako domov pro seniory. Určený je ovšem seniorům, kteří trpí některou formou demence.

Domy s pečovatelskou službou

Jednotlivé malometrážní byty. Není zde zajištěna péče o uživatele bytu. V domě nebo v blízkosti se nachází pečovatelská služba, kterou si obyvatel domu najímá za úplatu dle potřeby. Domy s pečovatelskou službou spadají pod Bytový odbor. Jsou určeny pro obyvatele města Brna, kteří pobírají starobní důchod, případně pro invalidní občany od 60 let věku.

Sdílené bydlení pro seniory

Společné bydlení více lidí seniorského věku v bytě, kde podnájemníci bytu společně sdílejí některé prostory . Kromě společných prostor má každý senior, případně pár k dispozici jeden samostatný pokoj. Byty jsou k dispozici 2 s nadstandardní výměrou.