Pobytových zařízení pro seniory existuje několik typů, které je třeba rozlišit.

Domovy pro seniory

Pobytové zařízení pro seniory se sníženou soběstačností. O seniora je zde postaráno po stránce sociální i zdravotní. Klient zde bydlí trvale a má zajištěnou stravu, pomoc s péči o vlastní osobu, hygienu i volnočasové aktivity.

Domovy pro seniory provozují jak příspěvkové, tak nestátní neziskové organizace.

Domovy se zvláštním režimem

Stejné zařízení jako domov pro seniory. Určený je ovšem seniorům, kteří trpí některou formou demence.

Dostupné byty pro seniory

Jednotlivé malometrážní byty. Tyto byty spadají pod Bytový odbor. Jsou určeny pro osoby s trvalým bydlištěm ve městě Brně, které pobírají starobní důchod.

Sdílené bydlení pro seniory

Společné bydlení více lidí seniorského věku v bytě, kde podnájemníci bytu společně sdílejí některé prostory . Kromě společných prostor má každý senior, případně pár k dispozici jeden samostatný pokoj. Byty jsou k dispozici 2 s nadstandardní výměrou.