Finanční pomoc, která je vyplácena v případě staří, invalidity nebo úmrtí živitele.
Důchody vyřizuje příslušná pobočka České správy sociálního zabezpečení.
V Brně sídlí Městská správa sociálního zabezpečení pro Brno – město a Okresní správa sociálního zabezpečení pro občany Brna – venkova.
Starobní důchod

Invalidní důchod

Vdovský/vdovecký důchod

Sirotčí důchod


Jsme tu pro vás

Kdo ještě pomůže