Jedná se o peníze pro ty, kdo mají ze zdravotních důvodů sníženou soběstačnost a nepostarají se sami o sebe. Z příspěvku si hradí pomoc, kterou vzhledem ke svému zdravotnímu znevýhodnění potřebují.

Stupeň závislosti Výše příspěvku za kalendářní měsíc
I 880 Kč
II 4.400 Kč
III 8.800 Kč (12.800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové služby)
IV 13.200 Kč ( 19.200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové služby)

Stupeň závislosti u osob do 18 letVýše příspěvku za kalendářní měsíc
I 3.300 Kč
II 6.600 Kč
III 9.900 Kč (12.800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové služby)
IV 13.200 Kč (19.200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové služby)

Co proto mohu udělat

1
Vyplnit žádost
Žádost vyplňuje člověk závislý na pomoci druhých. K žádosti je nutné přiložit také formulář Oznámení o poskytovateli pomoci, kde je uvedena sociální služba či osoba, která žadateli pomáhá. Není třeba ji nosit k lékaři. Lékařské potvrzení si vyžádá sám Úřad práce!
2
Podat na příslušnou pobočku Úřadu práce
Za nemohoucího seniora či dospělého může na základě plné moci žádat o příspěvek rodina, kamarád či sociální pracovnice. Za děti (starší než 1 rok) žádají rodiče či jiní zákonní zástupci.
3
Sledovat řízení
Řízení o příspěvku na péči podléhá zákonitostem správního řízení. Proto Vám bude čekací lhůty přicházet řada písemností, které Vás budou informovat o aktuálním stádiu řízení. Připravte se na to, že řízení trvá několik měsíců.
4
Rozhodnutí
Před ukončením řízení ÚP vyzývá k nahlédnutí a případnému podání námitek.Tuto výzvu akceptujte a využijte ji. Můžete případně vznést námitky k připravovanému rozhodnutí.
V obdrženém rozhodnutí jsou pak také vyjmenovány možnosti odvolání.