Domů lze objednat tzv. terénní sociální služby, které pomáhají s péčí o lidi se sníženou soběstačností vést co nejdéle plný a nezávislý život ve svém domácím přirozeném prostředí.
Za tyto služby se platí – maximální platba je 130 Kč/hod. Pod jednotlivými názvy níže najdete kontakty na služby ve Vašem okolí.

Pečovatelská služba
Odlehčovací služba
Osobní asistence

Jsme tu pro vás

Kdo ještě pomůže