(tis) – Hned dvacet osm startovacích bytů čeká na své nové obyvatele. Mladé páry do 40 let se o ně mohou hlásit do 18. srpna.

Startovací byty mají usnadnit vstup do života mladým rodinám, tedy jsou určeny pro manželské, registrované i nesezdané páry, kterým je v momentě podání žádosti nejvýše 40 let. Upřednostňovány jsou rodiny s dítětem nebo dětmi, přičemž za dítě se považuje i dítě počaté, ale ještě nenarozené. Startovací byty mají za cíl usnadnit jim cestu k vlastnímu či družstevnímu bydlení. Poskytují se na dobu tří let s možností prodloužení o 2 roky.

Podmínkou je, aby žádný z žadatelů nebyl nájemcem startovacího bytu v Brně. Rovněž žadatelé nemohou vlastnit bydlení a pokud jsou v nájmu, musí doložit, že stávající nájem je pro ně nevyhovující (např. vzhledem k finanční a sociální situaci).

Limitována je také výše příjmů: Společný čistý měsíční příjem dosahuje minimálně 0,8násobku a maximálně 1,7násobku průměrné hrubé mzdy, vyhlašované Českým statistickým úřadem za předchozí rok. Aktuálně jsou tyto částky v rozmezí od 30 271 Kč do 64 326 Kč.

Více informací najdete na stránkách bydleni.brno.cz, kde budou postupně přibývat fotky jednotlivých bytů. Na zmíněném webu je k dispozici i přihlašovací formulář.

Zrekonstruovaný bytový dům na Mostecké