Na Bedřichovické ulici se již nyní staví malometrážní byty pro seniory, jejich počet se ještě zvýší. Rada města Brna dnes schválila záměr výstavby 2. etapy. Na realizaci dalšího domu vyčlenila 40 milionů korun.

„Výstavba bytového domu pro seniory s pečovatelskou službou na Bedřichovické ulici ve Slatině běží od konce listopadu loňského roku. Hotovo má být letos v prosinci, kdy má zhotovitel, společnost s názvem DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS, předat stavbu se 14 byty. Vzhledem k tomu, že se městu podařilo na základě směny získat sousední pozemek, je možné, aby na hotový objekt v řadové zástavbě navázala nová budova stejného určení. Ta má být třípodlažní s 10 byty o velikosti 1+kk a 2+kk, případně 12 byty 1+kk. Dispoziční řešení bude možné upravit v dalších fázích projektové dokumentace na základě potřeb města,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Jiří Oliva.

„Plánovaný dům se zelenou střechou je svou dvorní částí propojen s atriem 1. etapy domu s pečovatelskou službou. Všichni senioři se tak mohou setkávat v atriu i na společné zahradě a mohou využívat společenskou místnost, která se nachází v rozestavěném objektu. Již během nynějších prací bude také připraveno budoucí napojení 2. etapy výstavby na centrální zásobování teplem. Je to výrazně levnější a technicky snazší, důležitou roli hraje také trvání záruk,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Pro Slatinu se jedná o historicky první objekt tohoto typu na území městské části a mě těší, že se nám podařilo ve spolupráci s městem připravit podmínky pro rozšíření takového bydlení pro naše seniory,“ řekl starosta městské části Brno-Slatina Jiří Ides.

Rada města Brna dnes schválila záměr výstavby 2. etapy bytového domu Bedřichovická a zařazení této nové akce s celkovými investičními náklady 40 milionů korun a dobou realizace 2022–2026 do závazného plánu kapitálových výdajů města. 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz