(zob) – Brněnský Dům pro Julii patří mezi první projekty dětské paliativní péče u nás. Stavba hospice začala poklepem základního kamene v areálu Kociánky, hotovo by mělo být koncem příštího roku. Dům pro Julii bude jedním z prvních pobytových zařízení tohoto typu v České republice.

Dětská paliativní péče je u nás stále novinkou. Cílí na těžce nemocné děti a jejich rodiny. Jde o komplexní zdravotní, terapeutickou, sociální, psychoterapeutickou a duchovní pomoc pro pacienta i jeho blízké. Na rozdíl od známějších hospiců pro dospělé se dětská paliativní péče věnuje klientům už od vyslechnutí diagnózy mnohdy po dobu měsíců až roků.

Dům pro Julii představuje jeden z prvních podobných projektů u nás. Hospic bude nabízet odlehčovací pobytovou péči, díky níž si rodiče budou moci odpočinout a nabrat síly. V objektu budou také dvě lůžka pro klienty v terminálním stadiu onemocnění, ubytovací kapacity a zázemí pro rodiče a sourozence a byt posledního rozloučení.

Půjde o třípodlažní budovu s vnitřním atriem, která zapadne do svažujícího se prostředí na Kociánce. Kromě pokojů zde bude společenská místnost a prostory pro různé druhy terapií. K dispozici bude například arteterapie, muzikoterapie, snoezelen, watsu a další rehabilitační metody. Organizace Dům pro Julii bude pokračovat v poskytování odlehčovací a domácí péče přímo v domovech klientů, tato služba obohatila její nabídku v roce 2020.

Stavbu zaplatí město Brno, které poté budovu předá zmíněné organizaci. Ta bude hospic následně provozovat. Celkové náklady na stavbu dosahují téměř 160 milionů korun bez DPH. Městu se povedlo získat na projekt dotaci z evropských fondů v hodnotě 92 milionů korun, zbytek zaplatí ze svého rozpočtu. Stavba by měla být hotová za 15 měsíců.

Dům pro Julii. Vizualizace: architektonický ateliér ČTYŘSTĚN