Setkání se bude konatve čtvrtek 2. 3. 2023, od 9:00 do 11:30 hod. v budově Odboru sociální péče MMB na Kolišti 19, v zasedací místnosti ve 4. patře.

Cílem setkání bude: podpora řešení krizových situací v Brně.

Program setkání:

  • přehled úkolů z minulého setkání – zaslaní informací o dostupné pomoci pro lidi bez domova (Práh), zjištění počtu přibývajících závislých dětí (Renadi), domluva nad přednáškou o hodnocení zdravotního stavu, přijetí pacientů na  PN (PN), návaznost na KC (Modrá linka); 
  • aktuální stav postupů pro podporu řešení krizových situací; 
  • diskuse;
  • návrh termínu dalšího setkání.

Na setkání je možné se přihlásit do 27. 2. 2023 skrze tento ODKAZ.

Upozorňujeme na omezenou kapacitu, děkujeme za pochopení.