Setkání se bude konat ve čtvrtek 8. 12. 2022, od 10:00 do 12:30 hod. v budově Odboru sociální péče MMB na Kolišti 19, v zasedací místnosti ve 4. patře.

Workshop je určen prozástupce krizových služeb pro lidi s duševním onemocněním a další relevantní odborníky z této oblasti (nově jsou přizváni také zástupci Centra krizové péče a protialkoholové záchytné stanice PN Brno).

Doposud proběhla dvě setkání zaměřená na tohle téma, na jejichž základě byly vydefinovány hlavní bariéry.

Cílem setkání 8. 12. bude: hledání řešení vydefinovaných bariér a vytvoření podmínek pro hledání možného řešení.

Program setkání:

  • shrnutí výstupů předchozích dvou setkání – představení vydefinovaných bariér
  • potíže při poskytování krizové péče a návaznost sociálních služeb na zdravotnické
  • hledání řešení vydefinovaných bariér
  • vytvoření podmínek pro hledání možného řešení:
    • společné jednání sociálních a zdravotnických služeb
    • vytváření společných postupů pro řešení krizových situací
  • další témata: potřebnost návaznosti sociálních služeb na nemocniční zařízení, přesouvání klientů mezi službami, dostupnost krizové pomoci a jiná témata  

Na setkání je možné se přihlásit do 6. 12. 2022 skrze tento ODKAZ.

Upozorňujeme na omezenou kapacitu, děkujeme za pochopení.