Setkání se bude konat v pondělí 23. 10. 2023, od 10:00 do 12:30 v budově Odboru sociální péče MMB na Kolišti 19, v zasedací místnosti ve 4. patře.

Účelem setkání je nabídnout domovům pro seniory podporu v procesu zavádění paliativní péče.

Setkání povedou: MUDr. Regina Slámová (email: regina.slamova@polza.cz), Alžběta Marková, MAS palliative care, Mgr. Petra Kubáčková  – Centrum paliativní péče Brno.

Program:

  1. Role koordinátora paliativní péče – diskuze nad praxí ve vašich organizacích, rozbor situací z praxe (kazuistiky);
  2. Jak efektivně pracovat v multidisciplinárním týmu, resp. jak koordinovat zdravotní a sociální služby.

Pokud byste se chtěli podělit o Vaše zkušenostmi z praxe či diskutovat nějaký případ z Vaší praxe, připravte si jeho prezentaci na setkání. Tým lektorů tuto iniciativu uvítá.

Na setkání je možné se přihlásit do pátku 20. 10. 2023 skrze tento ODKAZ.

Děkujeme za Váš zájem.