Setkání koordinátorů paliativní péče a zástupců z DPS za účelem podpory v procesu implementace postupů paliativní péče a sdílení zkušeností se bude konat v pondělí 19. 6. 2023, od 9:00 do 11:30 v budově Odboru sociální péče MMB na Kolišti 19, v zasedací místnosti ve 4. patře.

Účelem setkání je nabídnout domovům pro seniory podporu v procesu zavádění paliativní péče.

Setkání povedou: MUDR. Regina Slámová, psychoterapeut a sociální pracovník Mgr. Petra Kubáčková, vrchní sestra Alžběta Marková, z Centra paliativní péče Brno.

Program:

  • plánování péče budoucí a péče v závěru života (jak plánovat, právní problematika, komunikace s rodinou klienta),
  • sledování pacientů v paliativní péči multidisciplinárním týmem DPS (zlepšit tím spolupráci s praktickým lékařem),
  • jak koordinovat zdravotní a sociální péči,
  • jak vést efektivně multidisciplinární tým.
  • termín příštího setkání.
  • Program setkání se bude odvíjet od témat, která by přítomné zajímala, či které potřebují ve svém DPS rozvinout.

Koordinátoři mohou témata dopředu napsat (email petra.kubackova@polza.cz) nebo je představit na místě.

Psané podněty by bylo možné do setkání zpracovat do písemné podoby.

Na setkání je možné se přihlásit do 15. 6. 2023 skrze tento ODKAZ.

Děkujeme za Váš zájem.